Banana

připravujeme
Banana

 

Andy Warhol přetvořil reklamu v umění. A z umění pak zpět vybudoval prodejní artikl. Warholův proslulý charakteristický styl, definovaný jeho fascinací konzumní kulturou, předvádí všední předměty, jako je například banán na slavném přebalu desky “Velvet Underground & Nico” z roku 1967, aby symbolizoval vzestup masové výroby a distribuce.

I my si proto bereme obyčejný banán, jak ve své fyzické podobě, tak jako absurdní symbol přehlcenosti reklamou ve veřejném prostoru i prostředek pro komunikaci s divákem.

Díky možnostem novocirkusových výrazových prostředků jako balanc, pozemní či vzdušná akrobacie, stavíme v inscenaci život ve městě do jeho hraničních mezí. Zkoumáme klasické technické disciplíny v kontextu města a jeho možností, za pomoci fyzického divadla se přibližujeme k divákovi. 

Banana se ptá, co to znamená být obyvatelem města, zkoumá lidskou zkušenost bytí ve veřejném prostoru a směje se samo sobě.